One Seed - children's story and song by Rosemary Phillips

نويسنده و تصويرگر: روزماري فيليپس مترجم: فريبرز اصغري آلاشتي

A story written by Rosemary Phillips - Translated by Fariborz Asghari AlashtiThere are over 700 drawings in the
Kids Art Gallery
from children around the world.

يك دانه

یک دانه داستان دانه کوچکی است که تصمیم می‌گیرد تا در بیابان رشد و نمو کند و تبدیل به درخت شود درست موقعی که دانه‌های دیگر این کار را غیر ممکن می‌دانند

"One Seed" - This is the story about a seed that decided to grow on the desert when all the other seeds said it was impossible and couldn't be done.

One Seed as a Play - اجرای نمایش یک دانه
Fariborz Asghari Alashti - فریبرز اصغری آلاشتی
Persia - ایران
FREE Download

یک دانه‌ای که باعث ایجاد تفاوت شد

"It took One Seed to make a difference!"


داستانی ساده درباره زندگی که بچه‌ها و بزرگسالان جهان گنج آن هستند و دانه هائی که در کلاس‌ها و خانه‌ها کاشته می‌شوند
کریستین کارروترز- معلم بازنشسته انگلیسی

“A simple story of life, which children and adults the world over will treasure – and the seed will be sown in many a classroom and home.”
- Christine Carruthers, retired teacher, London UK

اجرای نمایش یک دانه
یک دانه می تواند بصورت نمایشی که بچه ها خود گوینده و بذرهای داستان می‌باشند، اجرا شود. بچه ها همچنین می توانند با استفاده از وسایل، کاغذهای سنباده، هنر زیلوفون و کیبورد صدای پرندگان، حشرات و باد را شبیه سازی کنند. همچنین آنها می توانند با صدایشان صدای صفیر باد یا صدای مسافران خسته و کسل را ایجاد کنند. لطفا سعی کنید نمایش "یک دانه "در مدارس، عبادتگاه و مکانهای آموزشی یا در گروههای بچه‌ها، کلوپ‌ها و سازمانها در هر جای دنیا به اجرا درآید

One Seed as a Play
“One Seed” can be performed as a play with children taking on the roles of narrator and seeds. Children can also create “a sound effects department” by using instruments, blocks of sandpaper, xylophone, keyboard sounds for birds and insects and wind, or the children can make the noises themselves such as the whooshing of the wind, or the sound of being weary and tired travelers. Please feel free to present “One Seed” in schools and places of worship and learning, or children’s groups, clubs and organizations anywhere in the world.این داستان کوتاه ... بتدریج شجاعت کسی که تاثیر شدید عمیق و وسیعی را دارد یادآوری می‌کند
ساند کملوپس، کانادا

“This little story... gently reminds us that the courage of one has deep and far-reaching impact."
- Sound Kamploops
Persian Oasis Page

فریبرز اصغری آلاشتی
فریبرز اصغری آلاشتی که نویسنده داستان کودکان می باشد؛ در حال حاضر در ایران زندگی می کند.ما از طریق اینترنت با هم آشنا شدیم و آن زمانی بود که او یک نسخه از کتاب یک دانه را از من درخواست کرد تا آن را به فارسی ترجمه کند. او کتاب را به فارسی ترجمه کرد تا فارسی زبانان هم از خواندن آن کتاب لذت ببرند
ما از طریق اینترنت توانستیم درباره جامعه و زندگی‌مان تبادل اطلاعات زیادی داشته باشیم
ما به تازگی ترجمه انگلیسی یکی از داستانهای کتاب کودک فریبرز به نام "سورا و پیرمرد شکارچی " را تکمیل کرده‌ایم. در حال حاضر منتظر چاپ این کتاب می‌باشیم
در ذیل اطلاعات کامل‌تری از فریبرز آمده است

Fariborz Asghari Alashti - the Translator
Fariborz Asghari Alashti is a children’s storyteller living in Iran. We met through Internet when he asked to see a copy of the story “One Seed” in English. Since then he has translated “One Seed” into Persian so that those who do not speak English may enjoy it.
Through Internet we have shared information on our lives and our communities.
We have now completed an English translation of one of Fariborz’ children’s stories, “Sorra and the Old Hunter.” We look forward to a publisher accepting this story to make it into a book.

Here is more information about Fariborz.

کارهای منتشر شده
مقاله علمی: بررسی اثر بیان ژن در گیاه تراریخته تنباکو
ترجمه کتاب یک دانه نوشته رزماری فیلیپس از انگلیسی به فارسی

Published works:
Scientific Paper: “Evaluation of dwarfism mediated by the RAP1 gene expression in tobacco”
Translation: “One Seed” by Rosemary Phillips, from the original English into Persian.

کارهای در دست چاپ
اصل نوشته‌های فارسی و به انگلیسی ترجمه شده
داستان سورا و پیر مرد شکارچی
اصل نوشته‌های فارسی و در حال ترجمه به انگلیسی
شیر سلطان و پسرش
یاسین حالا زنبورها را دوست دارد
یاسین و بزغاله
یاسین و ریشه گیاه شفابخش

Unpublished works:
Original language Persian, translated into English:
Sorra and the Old Hunter
In Persian, awaiting translation into English:
King Lion and his Son
Yasin Likes Honey Bee Now
Yasin and the Kid
Yasin and the Root of Healing Plant

داستان‌سرائی
من از خلق داستان بسیار لذت می‌برم. داستانها یکی از عالی‌ترین شکل‌های ارتباطات در جهان امروز می‌باشند. آشیلس در بیان اهمیت لغات گفته است: " لغات پزشک فکر بیمار هستند" من از لغات استفاده خواهم کرد تا به مردم کمک کنم بهتر فکر کنند و از زندگی‌شان لذت ببرند. با نوشتن است که من به زنده بودنم اطمینان پیدا می کنم. نوشتن کتابهائی که مردم با خواندن هر روز آنها بیشتر و بیشتر لذت ببرند و روحشان شاد شود از علائق من می‌باشد. بچه‌ها روح پاک و لطیفی دارند. آنها بیگناه هستند. انها زنان و مردان آینده هستند. ما باید به آنها یاد دهیم و کمک کنیم تا برای همیشه بیگناه و شاد باقی بمانند. آنها شبیه فرشته‌ها هستند

Fariborz on Storytelling:
I enjoy creating stories. Stories are one of the most wonderful forms of communication in the world today. Aeschylus stated in Prometheus Bound, “Words are the physicians of a mind diseased.” This shows the importance of words. I want to use words to help people to think better and enjoy their lives. By writing I understand and know that I am alive. I like writing books that people enjoy reading every day, books that touch their souls. Children have clean souls. They are innocent. They are the men and women of the future. We should teach and help them to be innocent forever, and happy. They are like angels.

آینده
دوست دارم داستانها و کتابهایم امید را در دل همه مردم جهان زنده کند و همه از خواندن کتابهایم لذت ببرند

The future
I dream that all the people in the world will enjoy reading my stories and books.

ایران
ایران کشوری بلند آوازه با تمدن و تاریخی 2500 ساله می‌باشد. دارای اسطوره‌های ادبی و عرفانی بی‌مثالی همانند فرودوسی , حافظ, خیام, مولوی و غیره می‌باشد. شاعران و نویسندگانی که توانسته‌اند با کلام حکیمانه خود باعث تعالی اندیشه بشری شوند

Persia
With a long-standing and proud civilization, Persian culture is among the richest in the world, with two and a half millennia of inspiring literature, thousands of poets and writers, magnificent and impressive architecture dating back to Zoroastrians over 3000 years ago.

FREE Download Persian

FREE Download
English-Persian

Rosemary Phillips - روزماري فيليپس


Published and Copyright 2002 and 2010
by Quills Quotes & Notes
Persian translation Copyright
Fariborz Asghari Alashti
Book - ISBN 0-9731568-2-9
PDF Download - ISBN 0-9731568-4-3
Made in Canada

حق چاپ برای نویسنده رزماری فیلیپس و ناشر کوئیلز کوتس و نوتس کانادا محفوظ است
همچنین حق چاپ نسخه ترجمه فارسی برای مترجم فریبرز اصغری آلاشتی محفوظ است
چاپ شده در کاناداCopyright © 2002- Rosemary Phillips, Quills Quotes & Notes   All rights reserved
Site Map